twitter facebook linkedin
32.jpg

Kindbehartiger

Logo

 

Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie? 


De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en professionals. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

  • Uitleg aan kinderen over de scheidingssituatie;
  • Een vertaalslag van de stem van kinderen;
  • Inzicht in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
  • Inzicht en tools over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op kinderen;
  • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
  • Tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding;
  • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;
  • Verslaglegging en advisering;
  • Deskundigheid en transparantie.

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsveranderingen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

Kosten:

Oriënterend gesprek (max. 30 min.)   telefonisch of in de praktijk         –                  gratis

Intakegesprek of sessie in de praktijk  (maximaal 60 minuten)            –                   €80,00

 

Tevens zijn er mogelijkheden om een vaste trajectprijs af te spreken. 

NB: de partners betalen elk de helft! De kosten van een Kindbehartiger worden meestal niet vergoed, maar veelal in het juridische traject meegenomen.