twitter facebook linkedin
1.jpg

Even Voorstellen


zakelijk zwart-wit

Mijn naam is Gabriëlle Matser (1969), Expert-Creatieve-Expressie.

 

Het is mijn passie is om mensen op een creatieve manier te bereiken waardoor ze zich begrepen voelen en daardoor ervaringen of gebeurtenissen beter leren begrijpen of accepteren. 

 

Creativiteit loopt als en rode draad door mijn leven. Van kinds af aan heb al veel getekend en geschilderd.  Na mijn middelbare school ben ik naar de Kunstacademie gegaan en heb daar de opleiding afgerond met een 1e graads bevoegheid docent Tekenen. 

 

Ik ben creatief tekentherapeut en heb ik een eigen praktijk voor tekentherapie en werk ook buitenshuis (o.a. verpleeghuis) als tekentherapeut. Vanaf 2015 werk ik ook als Creatief tekentherapeut voor de orthopedagogen praktijk Zij aan Zij. 

 

Naast de therapie geef ik (team-builiding) workshops, cursussen, lezingen, (ook op maat) aan huis of op lokatie.

Als kunstenaar maak ik schilderijen, ook in opdracht. Kijk daarbij het kopje Kunst om de kunstwerken te bekijken.

 

Voor de beroepsvereniging Tekentaal zit ik in de visitatiecommissie en voer visitatie's uit bij de leden van de VT.

  

Met het oog op de voortdurende kwaliteitsverbetering en bevordering van vakbekwaamheid in mijn beroepsuitoefening ben ik geregistreerd en aangesloten bij de beroepsvereniging tekentaal; www.tekentaal.nl.

Maakt deel uit van een intervisie groep van afgestudeerde tekentherapeuten en docenten.

 

Logo Tekentaal

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden tekentherapie. Ik sta daarom ingeschreven bij de RBCZ. www.rbcz.nu.  Ik ben in het bezit van het diploma Medische Basis Kennis en het diploma Psycho Sociale Basis Kennis. (HBO)

 

Ik ben ook aangesloten bij SCAG, door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie.

 

Daarnaast ben ik ook coach voor de leermethode "Ik leer anders". Deze methode sluit goed aan bij jongeren (beelddenkers) met oa. spelling, taal en rekenproblemen.

 

Ik hoop u te ontmoeten.

Creatieve groeten

Gabrielle Matser